Wij beschermen natuur

Naast de commerciële afdeling Adviesbureau E.C.O. Logisch is in 2015 Stichting E.C.O. Logisch opgericht. Deze stichting houdt zich bezig met diverse non-profit werkzaamheden waarbij natuurbescherming centraal staat. Door middel van deze stichting zijn wij in staat onze specifieke kwaliteiten op het gebied van natuur in te zetten daar waar het effectief is. Wij zijn namelijk van mening dat iedereen op zijn manier zijn best moet doen voor deze wereld. Voor de één is dit geld doneren aan een goed doel, voor de ander zichzelf inzetten als vrijwilliger.

Onze werkzaamheden voor Adviesbureau E.C.O. Logisch hebben een schat aan kennis opgeleverd, die bij de gangbare commerciële projecten helaas maar in weinig gevallen ten gunste van de natuur kan worden ingezet. Bij die projecten wordt meestal advisering ten opzichte van de wet gevraagd en niet direct ten opzichte van natuurbescherming.

Wij zetten ons dan ook graag in op projecten waar deze kennis een positieve bijdrage kan leveren aan de bescherming van soorten of gebieden. De stichting voert enkele projecten zelfstandig uit, voornamelijk in centraal en zuidelijk Afrika en gericht op de bescherming van de vleermuizen en vogels, maar zet zich ook graag in bij andere non-profit natuurbeschermingsprojecten. De stichting werkt tegen kostprijs voor projecten in Nederland en daarbuiten mits natuurbescherming centraal staat en de initiatiefnemer een NGO zonder winstoogmerk is.

Otjiwarongo

Website in aanbouw

De website van Stichting E.C.O. Logisch is nog in aanbouw.